Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sanden

Badplats Sanden ligger i Söderköping i Östergötlands län. Havsbad i S:t Anna skärgärd, Norra Finnö. 75 m lång sandstrand.

Sandstrand med stor gräsplan. Sandbotten till >2 m djup.

Lanthandel, pensionat, toaletter (TC), parkering.

Vattnet i Sanden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-08.

Vattenkvalitet: -

Sanden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-08 17.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-10 17.0°C Tjänligt Nej <1 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sanden

Källbukten

Havsbad i S:Anna Skärgård, Sanden, Norra Finnö. 100 m lång sandstrand. Campingplats.
Läs mer…

Tyrislöt

Havsbad i S:t Anna skärgård, Norra Finnö. 25 m lång sandstrand med omgivande klippor. Campingplats.
Läs mer…

Ramsdal, Sandfjärden

Havsbad vid sandfjärden. Ca 100 m lång sandstrand.
Läs mer…

Ramsdal, Gropviken

Havsbad vid Gropviken, Ramsdal. Ca 100 m lång sandstrand.
Läs mer…

Arkösund, Sköldvik

Badplats Arkösund, Sköldvik ligger i Norrköping i Östergötlands län.
Läs mer…