Badplats Hjälmaren, Åstabadet

Badplats Hjälmaren, Åstabadet är ett insjöbad i Örebro i Örebro län.

Vattnet i Hjälmaren, Åstabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-06-18.

Hjälmaren, Åstabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 19°C
2020-06-18
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-18

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-18 19.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Nej 17 30
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Nej 17 30
2019-07-08 16.0°C Tjänligt Nej 19 <10
2019-06-17 19.0°C Tjänligt Nej 23 40
2019-06-10 16.0°C Tjänligt Nej 29 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hjälmaren, Åstabadet

Norra Ässundet

Badplats Norra Ässundet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmarbaden

Badplats Hjälmarbaden ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmaren, Katrinelund

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Katrinelund ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Lunger bokärr

Badplats Lunger bokärr ligger i Arboga i Västmanlands län.
Läs mer…

Tjugestasjön

Badplats Tjugestasjön ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…