Badplats Hjälmaren, Åstabadet

Badplats Hjälmaren, Åstabadet ligger i Örebro i Örebro län.

Vattnet i Hjälmaren, Åstabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2013-08-05.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2013-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-05

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hjälmaren, Åstabadet

Norra Ässundet

Badplats Norra Ässundet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmarbaden

Badplats Hjälmarbaden ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmaren, Katrinelund

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Katrinelund ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Lunger bokärr

Badplats Lunger bokärr ligger i Arboga i Västmanlands län.
Läs mer…

Tjugestasjön

Badplats Tjugestasjön ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…