Badplats Alnängarna

Badplats Alnängarna ligger i Örebro i Örebro län. Alnängsbadet är ett konstgjort bad där rent vatten tillförs från två djupborrade brunnar. Badet har ett utlopp till Svartån men det mesta av vattnet förs bort via avdunstning.

Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnets kvalitet har de senaste åren varit varierande, år 2010 fick badet bedömningen dålig vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen är centralt belägen på Alnängsområdet, strax invid Svartån i Örebro kommun. Badet är konstgjort och försett med sandbotten ovan en tät duk som skiljer badvattnet från marken. Det finns en sandstrand och en brygga. Badplatsen omges av gräsytor. Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

I anslutning till badet finns toaletter, omklädningsrum, kiosk och beachvolleyplan.

Vattnet i Alnängarna är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Alnängsbadet är konstgjort och förses med vatten från två djupborrade brunnar. Badet är cirka 8 000 m2 till ytan, har ett största vattendjup på 3,5 meter och vattenvolymen är 20 000 m3. Ca. 4 000 liter strömmar igenom badet varje timme och vattnet har en teoretisk omsättningstid på 1 dygn. Badet töms på vatten och botten rengörs ungefär var tredje år.

Alnängarna hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.0°C Tjänligt Nej 26 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Alnängarna

Eyrabadet

Badplats Eyrabadet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Gustavsviksbadet

Badplats Gustavsviksbadet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Gustavsvik

Badplats Gustavsvik ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Actic Brickebackens Bad & Gym

Badplats Actic Brickebackens Bad & Gym ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Brickebackens bad

Badplats Brickebackens bad ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…