Badplats Tisarstrand, Campingen

Betyg: 4/5 (5 röster)

Badplats Tisarstrand, Campingen ligger i Hallsberg i Örebro län. Badvattnet Tisaren är relativt grund sjö med ett medeldjup om 6,9 m. Sjön är 14,3 km2 stor och har en omsättningstid på ca 3 år.

Sjön är råvattentäkt för Kumla kommun samt delar av Hallsbergs kommun. Sjön delas till lika delar mellan Askersunds och Hallsbergs kommuner. Utmed norra stranden finns en omfattande fritidsbebyggelse med inslag av permanentbostäder. En campingplats med stugor och tält/husvagnsuppställning är belägen vid den nordöstra delen av sjön. Badvattnet är registrerat som EU-bad. Badvattnet Tisarstrands camping utgör en del av en ytvattenförekomst (SE654333-146623) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten Ytvattenförekomsten med badvattnet Tisarstrands camping och dess provtagningspunkt visas på karta. Badvattnet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen utgörs av en mindre vik med klippor i dagen och med en relatativ långgrund sandstrand. Vid badplatsen finns också en udde med brygga och hopptorn. Badplatsen är belägen intill en träddunge med framför allt tall men även en del björk. Marken är gräsbevuxen.

På intilliggande campingplats finns kiosk samt toaletter. Parkerar gör man i anslutning till kioskbyggnaden.

Vattnet i Tisarstrand, Campingen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,2°C uppmätt 2013-07-31.

Vattenkvalitet: Ytvattenförekomsten uppnår ej god ekologisk status pga övergödning. Sjön uppnår ej heller god kemisk status pga kvicksilverhalten i fisk samt att risk finns för påverkan från impregneringsverk vid sjöns västra sida.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2013-07-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-31
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2020-06-25)
21.5°C  (2020-06-28)
21°C  (2021-06-06)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Sören 2020-06-30

Kanonbra, men jag önskar kommunen skötte städning bättre.

Soren 2021-06-06

Kanon!

Badplatser i närheten av Tisarstrand, Campingen

Tisarstrand

Badplats Tisarstrand ligger i Hallsberg i Örebro län.
Läs mer…

Estabosjön

Badplats Estabosjön ligger i Askersund i Örebro län.
Läs mer…

Multen

Badplats Multen ligger i Askersund i Örebro län.
Läs mer…

Hästhagsbrottet

Badplats Hästhagsbrottet ligger i Kumla i Örebro län.
Läs mer…

Bäcksjön

Badplats Bäcksjön ligger i Hallsberg i Örebro län.
Läs mer…