Badplats Estabosjön

Badplats Estabosjön är ett insjöbad i Askersund i Örebro län.

Vattnet i Estabosjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-09.

Estabosjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-09 19.0°C Tjänligt Nej 3 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Estabosjön

Östersjön

Badplats Östersjön ligger i Askersund i Örebro län.
Läs mer…

Tisarstrand, Campingen

Badvattnet Tisaren är relativt grund sjö med ett medeldjup om 6,9 m. Sjön är 14,3 km2 stor och har en omsättningstid på ca 3 år. Sjön är råvattentäkt för Kumla kommun samt delar av Hallsbergs kommun. Sjön delas till lika delar mellan Askersunds och Hallsbergs kommuner. Utmed norra stranden finns en omfattande fritidsbebyggelse med inslag av permanentbostäder. En campingplats med stugor och tält/husvagnsuppställning är belägen vid den nordöstra delen av sjön. Badvattnet är registrerat som EU-bad. Badvattnet Tisarstrands camping utgör en del av en ytvattenförekomst (SE654333-146623) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten Ytvattenförekomsten med badvattnet Tisarstrands camping och dess provtagningspunkt visas på karta. Badvattnet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Tisarstrand

Badplats Tisarstrand ligger i Hallsberg i Örebro län.
Läs mer…

Multen

Badplats Multen ligger i Askersund i Örebro län.
Läs mer…

Bäcksjön

Badplats Bäcksjön ligger i Hallsberg i Örebro län.
Läs mer…