Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Klubbviken

Badplats Klubbviken är ett havsbad i Luleå i Norrbottens län.

Vattnet i Klubbviken är tjänligt.

Klubbviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: -°C
2020-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-15 - Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Klubbviken

Lullvikens badplats

Badplats Lullvikens badplats ligger i Luleå i Norrbottens län.
Läs mer…

Lulviksbadet

Badplats Lulviksbadet ligger i Luleå i Norrbottens län.
Läs mer…

Hertsöns Badhus

Badplats Hertsöns Badhus ligger i Luleå i Norrbottens län.
Läs mer…

Trolltjärn

Badplats Trolltjärn ligger i Luleå i Norrbottens län.
Läs mer…

Klubbviken

Badplats Klubbviken ligger i Luleå i Norrbottens län.
Läs mer…