Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Fulvik

Badplats Fulvik är ett havsbad i Torsås i Kalmar län.

Vattnet i Fulvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-28.

Fulvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 19.0°C Tjänligt Nej 13 10
2020-07-14 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-29 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-19 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fulvik

Djursvik

Badplats Djursvik ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Ekenäs

Badplats Ekenäs ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Dalskär

Badplats Dalskär ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Badudden

Badplats Badudden ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Skeppevik

Badplats Skeppevik ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…