Badplats Övrasjön, Skirö

Badplats Övrasjön, Skirö ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Övrasjön är en liten insjö, ca 1 km2, med klart vatten belägen i Skirö i Vetlanda kommun. Vid badet finns en brygga.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Badplatsen ligger vid sjön Övrasjön utanför Skirö i Vetlanda kommun. Stranden är främst av gräs och lite sand och sträcker sig ca 50 meter. Sjön är en källsjö med klart vatten som har Emån som huvudavrinningsområde.

Vid badplatsen finns omklädningshytt och torrtoalett. Brygga och parkeringsmöjligheter finns.

Vattnet i Övrasjön, Skirö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Övrasjön har god ekologisk status samt god kemisk status exklusive kvicksilver.

Övrasjön, Skirö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-23 19.0°C Tjänligt Nej 8 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Övrasjön, Skirö

Saljen, Stenberga

Saljen är en insjö, 6,7 km2, belägen i Vetlanda kommun med en liten badplats med brygga. Badplatsen är inte registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Tureforsbadet, Kvillsfors

Tureforsbadet ligger vid en damm i Emån i Vetlanda kommun. Vid badet finns brygga och en ca 60 meter lång strand. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Karlsjösjön, Alseda

Karlsjösjön är en liten insjö, 0,7 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en liten strand och brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Karsnäsasjön, Nye

Karsnäsasjön är en liten insjö, ca 0,7 km2, belägen i Vetlanda kommun. Badplatsen har en liten strand, ca 40 meter, och brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Värnen, Trollebo

Värnen är en liten insjö, ca 2,5 km2, Belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en ca 50 m lång strand med brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…