Badplats Ringsegård, Skrea sand

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Ringsegård, Skrea sand ligger i Falkenberg i Hallands län. En långgrund sandstrand med toaletter. Registrerat som EU-bad.

Badvattnet har klassificerats som utmärkt kvalitet de senaste åren.

Ringsegård är en badstrand på Kattegatts västra kust, Falkenbergs kommun. Det är en badplats i lantlig miljö med ca 2500 meter långgrund sandstrand och stora gräsytor. Norr och söder om badet är stenig strand. Betande djur finns i nära anslutning till stranden.

Toaletter och parkeringar.

Vattnet i Ringsegård, Skrea sand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: -

Ringsegård, Skrea sand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 16.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Ulla Bellman 2019-07-09

En enda stor parkeringsplats med utsläpp från alla bilar som står packade inpå varandra. Där är det olämpligt för barn och vuxna att vara i en sådan miljö. Underligt att kommunen i Falkenberg inte tar ansvar i detta.Det borde förbjudas med bilar på stranden och ordnas med parkering som i Långasand.

Ulla Bellman 2019-07-09

Idag är vattnet tjänligt med anmärkning. Vad beror detta på?? Hur mäts miljöföroreningarna från alla bilar som tillåts parkeras i täta rader under hela sommaren på badstranden??? Hur får vi veta vad som orsakar alla föroreningar på skrea sands strand i Ringsegård.

Badplatser i närheten av Ringsegård, Skrea sand

Kull

Badplats Kull ligger i Falkenberg i Hallands län.
Läs mer…

Grimsholmen

Badplats Grimsholmen ligger i Falkenberg i Hallands län.
Läs mer…

Ringsegård södra

Badplats Ringsegård södra ligger i Falkenberg i Hallands län.
Läs mer…

Ringsegård södra

Badplats Ringsegård södra ligger i Falkenberg i Hallands län.
Läs mer…

Ringsegård

Badplats Ringsegård ligger i Falkenberg i Hallands län.
Läs mer…