Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Saltharsfjärden

Badplats Saltharsfjärden är ett havsbad i Gävle i Gävleborgs län.

Vattnet i Saltharsfjärden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,1°C uppmätt 2020-07-16.

Saltharsfjärden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-16 18.1°C Tjänligt Blomning <17 <2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Saltharsfjärden

Totra

Badplats Totra ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Högbacka

Badplats Högbacka ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Hillevik

Badplats Hillevik ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Vittersjö

Badplats Vittersjö ligger i Ockelbo i Gävleborgs län.
Läs mer…

Kolforsen

Badplats Kolforsen ligger i Ockelbo i Gävleborgs län.
Läs mer…