Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bönaviken

Badplats Bönaviken är ett havsbad i Gävle i Gävleborgs län.

Vattnet i Bönaviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,2°C uppmätt 2020-07-27.

Bönaviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 18.2°C Tjänligt Ingen uppgift 10 6
2020-07-10 17.8°C Tjänligt Ingen uppgift 28 17
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bönaviken

Engesbergs camping

Badplats Engesbergs camping ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Gammel-Anna

Badplats Gammel-Anna ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Badviken Tärnviken - Limön

Badplats Badviken Tärnviken - Limön ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Limön, Kalkudden

Badplats Limön, Kalkudden ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Konsumbadet-Brädviken

Badplats Konsumbadet-Brädviken ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…