Badplats Siljan, Siljanscampen

Badplats Siljan, Siljanscampen ligger i Rättvik i Dalarnas län. Siljansbadet är kommunens största bad som sträcker sig från Helsingland i söder till Kyrkudden i norr. Strandområdet är vackert beläget utmed en 1,2 km lång sträcka av Rättviken.

Den vegetation som finns i området utgör resterna av en tallhed som tidigare täckte centrala Rättvik. Även idag domineras vegetationen ett glest bestånd av ståtliga tallar. Badstranden är centralt belägen och avgränsas i öster av järnvägen och centrala Rättvik samt Enån i söder. Själva badstranden utgörs av finkornig sand liksom Siljans botten. Norr om långbryggan finns ett gräsbevuxet område avsett för dem som vill solbada. Delen från Helsingland till och med området norr om Långbryggan fungerar som park/friluftsbad. Norr därom utbreder sig ett campingområde i privat regi. Denna del av stranden nyttjas framförallt av campinggästerna. Allmänhetens tillträde tryggas genom en central gångpassage genom campingen.

Siljansbadet är kommunens största bad som sträcker sig från Helsingland i söder till Kyrkudden i norr. Strandområdet är vackert beläget utmed en 1,2 km lång sträcka av Rättviken. Den vegetation som finns i området utgör resterna av en tallhed som tidigare täckte centrala Rättvik. Även idag domineras vegetationen ett glest bestånd av ståtliga tallar. Badstranden är centralt belägen och avgränsas i öster av järnvägen och centrala Rättvik samt Enån i söder. Själva badstranden utgörs av finkornig sand liksom Siljans botten. Norr om långbryggan finns ett gräsbevuxet område avsett för dem som vill solbada. Delen från Helsingland till och med området norr om Långbryggan fungerar som park/friluftsbad. Norr därom utbreder sig ett campingområde i privat regi. Denna del av stranden nyttjas framförallt av campinggästerna. Allmänhetens tillträde tryggas genom en central gångpassage genom campingen.

Campingområdet hyser uppställningsplatser för husvagnar/husbilar och enklare stugor för uthyrning. Flera servicebyggnader finns i området liksom pizzeria och mindre butik och glasskiosk. I anslutning till parkområdet finns en kommunal toalett. Offentliga toaletter finns också vid järnvägsstationen. Del av parkområdet, närmast järnvägen, arrenderas ut som aktivitetsyta för glasskiosk, minigolf, boule, bollspel samt uthyrning av kanoter och trampbåtar.

Vattnet i Siljan, Siljanscampen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2020-07-15.

Vattenkvalitet: God

Siljan, Siljanscampen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2020-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-15 16.0°C Tjänligt Nej 44 <10
2020-07-07 13.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 160 80
2020-07-01 14.0°C Otjänligt Nej 820 560
2020-06-24 20.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-10 13.0°C Tjänligt Nej 67 60
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Siljan, Siljanscampen

Rättvik

Badplats Rättvik ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Siljansbadet

Badplats Siljan, Siljansbadet ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Helsingland

Badplats Siljan, Helsingland ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Rättviks Camping

Badplats Rättviks Camping ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Stiftsgården

Badplats Siljan, Stiftsgården ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…