Badplats Siljan, Siljansbadet

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Siljan, Siljansbadet ligger i Rättvik i Dalarnas län.

Vattnet i Siljan, Siljansbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2010-08-11.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2010-08-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2010-08-11
Rapporterade temperaturer:
20°C  (2017-07-20)
25°C  (2017-07-23)
16°C  (2017-07-29)
24°C  (2017-07-30)
17°C  (2017-08-13)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

3Lotta 2018-07-18

Den är fin men svårt att hitta vilken temperatur de är i vattnet

Rättvik 2018-07-30

Stina Åkerlund gillar varmt vatten

Rättvik siljan 2020-06-15

Jag tycker det ska vara högre temperatur från stina Åkerlund

Badplatser i närheten av Siljan, Siljansbadet

Rättvik

Badplats Rättvik ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Helsingland

Badplats Siljan, Helsingland ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Siljanscampen

Siljansbadet är kommunens största bad som sträcker sig från Helsingland i söder till Kyrkudden i norr. Strandområdet är vackert beläget utmed en 1,2 km lång sträcka av Rättviken. Den vegetation som finns i området utgör resterna av en tallhed som tidigare täckte centrala Rättvik. Även idag domineras vegetationen ett glest bestånd av ståtliga tallar. Badstranden är centralt belägen och avgränsas i öster av järnvägen och centrala Rättvik samt Enån i söder. Själva badstranden utgörs av finkornig sand liksom Siljans botten. Norr om långbryggan finns ett gräsbevuxet område avsett för dem som vill solbada. Delen från Helsingland till och med området norr om Långbryggan fungerar som park/friluftsbad. Norr därom utbreder sig ett campingområde i privat regi. Denna del av stranden nyttjas framförallt av campinggästerna. Allmänhetens tillträde tryggas genom en central gångpassage genom campingen.
Läs mer…

Rättviks Camping

Badplats Rättviks Camping ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Stiftsgården

Badplats Siljan, Stiftsgården ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…