Badplats Getskär

Badplats Getskär är ett havsbad i Stenungsund i Västra Götalands län.

Vattnet i Getskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,4°C uppmätt 2021-06-07.

Getskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.4°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
15°C  (2018-05-07)
22°C  (2018-05-20)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Getskär 2018-07-25

Bra

Badplatser i närheten av Getskär

Låka badplats

Badplats Låka badplats ligger i Tjörn i Västra Götalands län.
Läs mer…

Källsnäs

Badplats Källsnäs ligger i Stenungsund i Västra Götalands län.
Läs mer…

Tångens badplats

Badplats Tångens badplats ligger i Tjörn i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stenungsön

Badplats Stenungsön ligger i Stenungsund i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stenungsund Arena

Badplats Stenungsund Arena ligger i Stenungsund i Västra Götalands län.
Läs mer…