Badplats V:a Nedsjön, Nedflo

Badplats V:a Nedsjön, Nedflo ligger i Bollebygd i Västra Götalands län. Badplatsen, Nedflo, ligger på Västra Nedsjöns östra sida. Badet består av en drygt 200 m lång sandstrand med inslag av träd.

Bottnen består av sand. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst Västra Nedsjön. Ytvattenförekomasten med badvattnet Nedflo samt dess provtagningspunkt visas på karta. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificiering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen, Nedflo, ligger på Västra Nedsjöns östra sida. Badet består av en drygt 200 m lång sandstrand. Bottnen består av sand. Badet är långgrunt. Ett mindre vattendrag löper ut i badvattnet i strandens västra del. Vattendraget skär i viss mån av badstranden från resten av stranden.

Parkeringsyta är iordningsställd i anslutning till badplatsen.

Vattnet i V:a Nedsjön, Nedflo är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,7°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: Västra Nedsjön har måttlig ekologisk status och god kemisk status.

V:a Nedsjön, Nedflo hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 16°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-07-26

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-07-26 22.5°C Tjänligt Nej 4 2
2021-07-05 21.5°C Tjänligt Nej 5 2
2021-06-10 19.0°C Tjänligt Nej 1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
16°C 2020-07-25
20°C 2017-05-28

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av V:a Nedsjön, Nedflo

Inga recensioner av V:a Nedsjön, Nedflo ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av V:a Nedsjön, Nedflo

Västra Nedsjön

Västra Nedsjön ligger i Härryda kommun i Västra Götaland. Badet har en sandstrand, bryggor samt hopptorn. Västra Nedsjön är registrerad som ett EU-bad av Härryda kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Ytvattenförekomsten Västra Nedsjön är en insjö om 2,7 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Ö:a Nedsjön, Tubbared

Badplatsen, Tubbared, ligger på Östra Nedsjöns östra sida. Badet består av en ca 200 meter lång sandstrand med inslag av träd. Bottnen består av sten/sand. Badplarsen är registrerat som sk EU-bad. Badvattnet utgör en del av en vattenförekomst, Östra Nedsjön. Ytvattenförekomsten med badvattnet Tubbared samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Ballasjön

Badplats Ballasjön ligger i Bollebygd i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rammsjön

Rammsjön ligger i Härryda kommun i Västra Götaland. Badet har en sandstrand, bryggor samt hopptorn. Rammsjön är inte registrerad som ett EU-bad. Ytvattenförekomsten Rammsjön är en liten insjö om ca 0,09 km2.
Läs mer…

Lensjön, Södra

Badplats Lensjön, Södra ligger i Lerum i Västra Götalands län.
Läs mer…