Badplats Ridön, Lastudden

Badplats Ridön, Lastudden ligger i Västerås i Västmanlands län.

Vattnet i Ridön, Lastudden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,5°C uppmätt 2013-08-09.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2013-08-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-09

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ridön, Lastudden

Södra Björnön, ABB

Badplats Södra Björnön, ABB ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Björnöbadet, Badviken

Björnöbadet ligger på Björnöns västra sida i Mälaren, ca 4 km sydost om Västerås. Badplatsen består av en ca 330 meter lång sandstrand med angränsande gräsyta. Toalett, lekplats, brygga, omklädningsbås, grillplatser och kiosk finns i anslutning till stranden. Badet är långgrunt. Björnöbadet är ett registrerat EU-bad, och utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet vara utav utmärkt kvalitet. Provet tas ca 10 meter ut från land, vid strandens mitt.
Läs mer…

Sundbyholm

Badplats Sundbyholm ligger i Eskilstuna i Södermanlands län.
Läs mer…

Östra Holmen, Badviken

Badplats Östra Holmen, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Johannisberg, Badviken

Badplats Johannisberg, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…