Badplats Björnöbadet, Badviken

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Björnöbadet, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län. Björnöbadet ligger på Björnöns västra sida i Mälaren, ca 4 km sydost om Västerås. Badplatsen består av en ca 330 meter lång sandstrand med angränsande gräsyta.

Toalett, lekplats, brygga, omklädningsbås, grillplatser och kiosk finns i anslutning till stranden. Badet är långgrunt. Björnöbadet är ett registrerat EU-bad, och utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet vara utav utmärkt kvalitet. Provet tas ca 10 meter ut från land, vid strandens mitt.

Björnöbadet är beläget på Björnöns västra sida i Mälaren, Västerås kommun. Badplatsen består av en ca 350 meter lång sandstrand. Den södra och centrala delen av stranden består av sand som in mot land övergår till gräsbevuxen yta med inslag av lövträd. Den norra delen av badplatsen övergår vid vattnet till vass och på land en gräsyta. Badet är långgrunt med bitvis stenig sandbotten som övergår till lera. Hösten 2010 togs växtlighet bort i den norra delen i avsikt att förlänga badplatsen. Muddring och vassborttagning är planerad till hösten 2011. Badet har i snitt 200 badande/dag under badsäsong.

I anslutning till badplatsen finns flera parkeringsplatser, toaletter, lekplats, grillplats och en kiosk. På badplatsen finns en brygga som kan användas av både badande och som angöringsplats för små fritidsbåtar.

Vattnet i Björnöbadet, Badviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,8°C uppmätt 2020-08-04.

Vattenkvalitet: Björnöbadet är ett registrerat EU-bad, och följaktligen tas det prov på vattnet minst 4 gånger under badsäsongen för att säkerhetsställa kvaliteten. Baserat på 4 års provtagningar har badvattnet år 2010 fått statusen ?utmärkt kvalitet? enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Enligt ramdirektivet för vatten bedöms den ekologiska statusen i den västra delen utav Mälaren som måttlig, medan den östra har god status. Den kemiska statusen uppnår god om man ej räknar med kvicksilver. (www.vattenkartan.se)

Björnöbadet, Badviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 19.8°C Tjänligt Blomning 12 <10
2020-07-21 20.5°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-07-07 18.1°C Tjänligt Nej 44 40
2020-06-23 21.6°C Tjänligt Nej 10 40
2020-06-09 18.5°C Tjänligt Nej 52 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2017-07-01)
24°C  (2020-06-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Björnöbadet, Badviken

Södra Björnön, ABB

Badplats Södra Björnön, ABB ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Östra Holmen, Badviken

Badplats Östra Holmen, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Framnäs, Badviken

Badplats Framnäs, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Johannisberg, Badviken

Badplats Johannisberg, Badviken ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…

Ridön, Lastudden

Badplats Ridön, Lastudden ligger i Västerås i Västmanlands län.
Läs mer…