Badplats Liens camping

Badplats Liens camping är ett insjöbad i Skinnskatteberg i Västmanlands län.

Vattnet i Liens camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,7°C uppmätt 2021-06-07.

Liens camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 21.7°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-07-27 19.5°C Tjänligt Nej 15 10
2020-07-14 - Tjänligt Nej 11 <10
2020-06-29 23.4°C Tjänligt m. Anm. Nej 79 170
2020-06-09 17.7°C Tjänligt Nej 2 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
20.5°C  (2017-07-21)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Liens camping

Glien, Långa Sand

Badplats Glien, Långa Sand ligger i Lindesberg i Örebro län.
Läs mer…

Storsjön, Baggbron

Badplats Storsjön, Baggbron ligger i Skinnskatteberg i Västmanlands län.
Läs mer…

Sörmogen, Braxnäsbadet

Badplats Sörmogen, Braxnäsbadet ligger i Lindesberg i Örebro län.
Läs mer…

Badplats Glien

Badplats Badplats Glien ligger i Lindesberg i Örebro län.
Läs mer…

Skärsjön

Badplats Skärsjön ligger i Skinnskatteberg i Västmanlands län.
Läs mer…