Badplats Hedtjärn

Badplats Hedtjärn är ett insjöbad i Fagersta i Västmanlands län.

Vattnet i Hedtjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-23.

Hedtjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-23
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-23

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-23 19.0°C Tjänligt Nej 12 <10
2020-07-08 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 12 4
2020-06-10 16.0°C Tjänligt Ingen uppgift <2 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hedtjärn

Eskiln

Badplats Eskiln ligger i Fagersta i Västmanlands län.
Läs mer…

Fagerstahallen

Badplats Fagerstahallen ligger i Fagersta i Västmanlands län.
Läs mer…

Sjöhagen

Badplats Sjöhagen ligger i Fagersta i Västmanlands län.
Läs mer…

Norr Morssjön allm. bryggan

Badplats Norr Morssjön allm. bryggan ligger i Fagersta i Västmanlands län.
Läs mer…

Kolarbysjön

Badplats Kolarbysjön ligger i Fagersta i Västmanlands län.
Läs mer…