Badplats Hörsångs havsbad

Badplats Hörsångs havsbad ligger i Kramfors i Västernorrlands län. Hörsångs badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Höga Kusten i Kramfors kommun, Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 150 meter sandstrand.

Badet är klassat som ett EU-bad av Kramfors kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Grönsviksfjärden som är 4,012 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen är belägen längst in i Grönviksfjärden tillhörande Höga Kustens världsarvsområde i Kramfors kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 150 m. Badet är långgrunt och har främst sandbotten. Längre ut i viken blir stranden stenigare. Två mindre vattendrag mynnar ut i badvattnet i mitten av stranden. Området vid badplatsen är mest träd och busklöst, al förekommer. Vid kustinventering utförd 2005 hittades 151 kärlväxter och en makroalg runt viken, det besökta området var då 3,1 hektar. Badet är klassat som ett Blå Flagg-bad.

Badet ligger i anslutning till Hörsångs Camping med stugor, husvagnsplatser, tältplatser samt 14 gästhamnsplatser. Det finns ett minilivs och gatukök/café, minigolf, lekplats, bastuflotte, omklädningsrum samt servicehus med dusch och WC. En bilparkering för badgäster finns i nära anslutning till stranden. Även möjlighet att hyra mindre båt.

Vattnet i Hörsångs havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 11,6°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Grönsviksfjärden har god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus.

Hörsångs havsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 12°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-07-19

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-07-19 14.0°C Tjänligt Ingen uppgift 9 <10
2021-07-12 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 66 70
2021-07-07 21.0°C Otjänligt Ingen uppgift 1300 400
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Hörsångs havsbad

Inga recensioner av Hörsångs havsbad ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hörsångs havsbad

Hörsång

Badplats Hörsång ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Skiringen

Badplats Skiringen ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Rödhällorna

Badplats Rödhällorna ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Rotsidan

Badplats Rotsidan ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Storsjön

Badplats Storsjön ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.