Badplats Hörsångs havsbad

Badplats Hörsångs havsbad ligger i Kramfors i Västernorrlands län. Hörsångs badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Höga Kusten i Kramfors kommun, Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 150 meter sandstrand.

Badet är klassat som ett EU-bad av Kramfors kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Grönsviksfjärden som är 4,012 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen är belägen längst in i Grönviksfjärden tillhörande Höga Kustens världsarvsområde i Kramfors kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 150 m. Badet är långgrunt och har främst sandbotten. Längre ut i viken blir stranden stenigare. Två mindre vattendrag mynnar ut i badvattnet i mitten av stranden. Området vid badplatsen är mest träd och busklöst, al förekommer. Vid kustinventering utförd 2005 hittades 151 kärlväxter och en makroalg runt viken, det besökta området var då 3,1 hektar. Badet är klassat som ett Blå Flagg-bad.

Badet ligger i anslutning till Hörsångs Camping med stugor, husvagnsplatser, tältplatser samt 14 gästhamnsplatser. Det finns ett minilivs och gatukök/café, minigolf, lekplats, bastuflotte, omklädningsrum samt servicehus med dusch och WC. En bilparkering för badgäster finns i nära anslutning till stranden. Även möjlighet att hyra mindre båt.

Vattnet i Hörsångs havsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2013-08-05.

Vattenkvalitet: Grönsviksfjärden har god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2013-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-05

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hörsångs havsbad

Hörsång

Badplats Hörsång ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Skiringen

Badplats Skiringen ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Rödhällorna

Badplats Rödhällorna ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Rotsidan

Badplats Rotsidan ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…

Storsjön

Badplats Storsjön ligger i Kramfors i Västernorrlands län.
Läs mer…