Badplats Öjesjön, Kärrhuset

Badplats Öjesjön, Kärrhuset ligger i Ånge i Västernorrlands län. Långgrund badplats mellan Haverö och Ytterturingen. Här finns möjlighet till lek och rekreation.

Badplatsen ligger vid väg 315 mellan Haverö och Ytterturingen. Badet består av en cirka 30 meter lång sandstrand. Långgrunt bad. Vid badet finns gräsytor. Se röd ring på bilden för provtagningspunkt.

Toalett och omklädning.

Vattnet i Öjesjön, Kärrhuset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2013-07-10.

Vattenkvalitet: Öjesjöns badplats ligger i vattenförekomsten Havern. Den ekologiska statusen är otillfredsställande, och den kemiska statusen, exklusive kvicksilver är god. Anledningen till att den ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande beror på flödesregleringar och kontinuitetsförändringar i vattenförekomsten. (Bedömning hämtad från www.viss.lst.se, Havern).

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2013-07-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-10

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Öjesjön, Kärrhuset

Östersund

Badplats Östersund ligger i Ånge i Västernorrlands län.
Läs mer…

Byberget

Badplats Byberget ligger i Ånge i Västernorrlands län.
Läs mer…

Holmsjön, Storsand

Storsands campings badplats med lång sandstrand. Här finns goda möjligheter till lek, spel och solbad. Stort utbud av service.
Läs mer…

Hoan, Ytterhogdal

Badplats Hoan, Ytterhogdal ligger i Härjedalen i Jämtlands län.
Läs mer…

Torsviken, Alby

En varm vik av Ljungan, vid Torsbäckens utlopp i Alby. Vid badplatsen finns bryggor och beachvolleybollplan. Här finns goda möjligheter till lek och solbad.
Läs mer…