Badplats Forshyttan

Badplats Forshyttan är ett insjöbad i Filipstad i Värmlands län.

Vattnet i Forshyttan är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2020-07-07.

Forshyttan hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-07 18.5°C Tjänligt Nej 3 30
2020-06-16 21.0°C Tjänligt Nej 9 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Forshyttan

Brattfors

Badplats Brattfors ligger i Filipstad i Värmlands län.
Läs mer…

Stora Tjärn

Badplats Stora Tjärn ligger i Filipstad i Värmlands län.
Läs mer…

Östra Örten, Älvsbacka

Badplatsen ligger vid Östra Örtens norra del. Sprickdalssjö med näringsfattigt och klart vatten. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Mangenbadet

Mangenbaden ligger vid sjön Mången. Vattnet är klart beroende på att den till stor del är grundvattenmatad. Strändernas vegetation är varierande och tillgängligenheten är god.Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Munkeberg

Badplats Munkeberg ligger i Filipstad i Värmlands län.
Läs mer…