Badplatsen Silvergruvan, Töck

Badplatsen Silvergruvan, Töck är ett insjöbad i Årjäng i Värmlands län.

Vattnet i Silvergruvan, Töck är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2019-06-18.

Silvergruvan, Töck hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 18°C
2019-06-18
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-06-18

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-06-18 17.5°C Tjänligt Ingen uppgift 8 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Silvergruvan, Töck

Badplats Silvergruvan

Badplatsen Badplats Silvergruvan ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Foxen, Västra Fågelvik

Badplatsen Foxen, Västra Fågelvik ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Holmedalssjön

Badplatsen Holmedalssjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Badplats Holmedalssjön

Badplatsen Badplats Holmedalssjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Högsjön

Badplatsen Högsjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…