Badplats Foxen, Västra Fågelvik

Badplats Foxen, Västra Fågelvik är ett insjöbad i Årjäng i Värmlands län.

Vattnet i Foxen, Västra Fågelvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,1°C uppmätt 2020-07-14.

Foxen, Västra Fågelvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.1°C Tjänligt Ingen uppgift 33 <10
2020-06-25 - Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Foxen, Västra Fågelvik

Badplats Holmedalssjön

Badplats Badplats Holmedalssjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Holmedalssjön

Badplats Holmedalssjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Badplats Silvergruvan

Badplats Badplats Silvergruvan ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Silvergruvan, Töck

Badplats Silvergruvan, Töck ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…

Högsjön

Badplats Högsjön ligger i Årjäng i Värmlands län.
Läs mer…