Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gårdskär, Stigenbergsbadet

Badplats Gårdskär, Stigenbergsbadet är ett havsbad i Älvkarleby i Uppsala län.

Vattnet i Gårdskär, Stigenbergsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,1°C uppmätt 2020-07-09.

Gårdskär, Stigenbergsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-09 18.1°C Tjänligt Nej 33 <1
2020-06-11 20.0°C Tjänligt Nej 13 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gårdskär, Stigenbergsbadet

Djupöbadet

Badplats Djupöbadet ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Älvkarleby, Sandörens badplats

Badplats Älvkarleby, Sandörens badplats ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Nakenbadet vid Rullsand

Badplats Nakenbadet vid Rullsand ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Rullsand

Badplats Rullsand ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Brämsand

Badplats Brämsand ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…