Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Brämsand

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Brämsand är ett havsbad i Älvkarleby i Uppsala län.

Vattnet i Brämsand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,8°C uppmätt 2020-07-09.

Brämsand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-09 18.8°C Tjänligt Nej 12 11
2020-06-11 17.2°C Tjänligt Nej 3 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Brämsand

Rullsand

Badplats Rullsand ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Nakenbadet vid Rullsand

Badplats Nakenbadet vid Rullsand ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Sandbankarna

Badplats Sandbankarna ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Skutskär, Simstadion

Badplats Skutskär, Simstadion ligger i Älvkarleby i Uppsala län.
Läs mer…

Harnäs

Badplats Harnäs ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…