Badplats Läppe camping

Badplats Läppe camping är ett insjöbad i Vingåker i Södermanlands län.

Vattnet i Läppe camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,9°C uppmätt 2020-07-20.

Läppe camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 19.9°C Tjänligt Nej 17 4
2020-07-06 18.2°C Tjänligt Nej 10 8
2020-06-08 14.5°C Tjänligt Nej 3 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2018-07-13)
27°C  (2020-06-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Läppe camping

Hjälmaren, Dimbobaden

Badplats Hjälmaren, Dimbobaden ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Fiskeboda

Badplats Fiskeboda ligger i Katrineholm i Södermanlands län.
Läs mer…

Hampetorp, Hjälmaren

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Hampetorp ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Hjälmaren, Norra Vinön

Badplats Hjälmaren, Norra Vinön ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Öljaren, Hullabadet

Badplats Öljaren, Hullabadet ligger i Vingåker i Södermanlands län.
Läs mer…