Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Östersjön, Nynäs Sandviks badp

Badplats Östersjön, Nynäs Sandviks badp är ett havsbad i Nyköping i Södermanlands län.

Vattnet i Östersjön, Nynäs Sandviks badp är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-08-04.

Östersjön, Nynäs Sandviks badp hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 17.0°C Tjänligt Nej 10 10
2020-07-06 19.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-16 17.5°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Östersjön, Nynäs Sandviks badp

Sandvik

Badplats Sandvik ligger i Trosa i Södermanlands län.
Läs mer…

Stendörren

Badplats Stendörren ligger i Trosa i Södermanlands län.
Läs mer…

Byggningen

Badplats Byggningen ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Helgöbadet

Badplats Helgöbadet ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…

Helgö, Stäkstugan

Badplats Helgö, Stäkstugan ligger i Nyköping i Södermanlands län.
Läs mer…