Badplats Järnlunden, Hulta

Badplats Järnlunden, Hulta är ett insjöbad i Linköping i Östergötlands län.

Vattnet i Järnlunden, Hulta är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 13,3°C uppmätt 2021-05-18.

Järnlunden, Hulta hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 13°C
2021-05-18
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-18

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-18 13.3°C Tjänligt Nej 3 <10
2021-05-18 13.3°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2021-05-18 13.3°C Tjänligt Nej 3 <10
2021-05-18 13.3°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Nej 34 30
2020-06-22 21.4°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2017-06-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Anonym 2017-06-26

Jättefin badplats med flera toaletter, omklädningsrum, stor grönyta, brygga med flotte och glasskiosk!

Badplatser i närheten av Järnlunden, Hulta

Järnlunden, Norra Fjälla

Badplats Järnlunden, Norra Fjälla ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Järnlunden, Viggeby

Badplats Järnlunden, Viggeby ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Brokind, Lilla Rängen

Badplats Brokind, Lilla Rängen ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Lilla Rängen, Brokind

Badplats Lilla Rängen, Brokind ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Järnlunden, Hallstad ängar

Järnlunden tillhör stångåns vattensystem i södra Östergötland. Badplatsen är belägen i Hallstad ängar naturreservat.
Läs mer…