Badplats Lilla Rängen, Västerby

Badplats Lilla Rängen, Västerby ligger i Linköping i Östergötlands län. Resurser: brygga, torrtoalett och omklädningsbyggnad.


Skötselansvarig: Idrott och service, 070-675 91 16

Vattnet i Lilla Rängen, Västerby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 13,4°C uppmätt 2021-05-18.

Lilla Rängen, Västerby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 13°C
2021-05-18
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-18

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-18 13.4°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
2021-05-18 13.4°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
2020-07-20 21.8°C Tjänligt Nej 18 20
2020-06-23 20.9°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lilla Rängen, Västerby

Stora Rängen, Stiftsgården

Badplats Stora Rängen, Stiftsgården ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Stora Rängen, Kallvik

Badplats Stora Rängen, Kallvik ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Stora Rängen, Svartmåla

Badplats Stora Rängen, Svartmåla ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Brokind, Lilla Rängen

Badplats Brokind, Lilla Rängen ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…

Lilla Rängen, Brokind

Badplats Lilla Rängen, Brokind ligger i Linköping i Östergötlands län.
Läs mer…