Badplats Lotorpsån

Badplats Lotorpsån ligger i Finspång i Östergötlands län.

Vattnet i Lotorpsån är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 0,0°C uppmätt 2019-07-10.

Lotorpsån hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 0°C
2019-07-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-10 - Tjänligt Ingen uppgift <1 <10
2019-06-19 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lotorpsån

Skiren

Badplats Skiren ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Medley Arena Grosvad

Badplats Medley Arena Grosvad ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Gron

Badplats Gron ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Gron, Rävudden

Badplats Gron, Rävudden ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Bönern

Badplats Bönern ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…