Badplatsen Gron

Badplatsen Gron är ett insjöbad i Finspång i Östergötlands län.

Vattnet i Gron är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 27,0°C uppmätt 2018-07-27.

Gron hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 27°C
2018-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2018-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2018-07-27 27.0°C Tjänligt Ingen uppgift 43 <10
2018-07-04 23.0°C Tjänligt Ingen uppgift 69 20
2018-06-27 23.5°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 19 110
2017-08-02 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift 29 <10
2017-07-06 20.5°C Tjänligt Ingen uppgift 53 <10
2017-06-08 16.5°C Tjänligt Ingen uppgift 14 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gron

Medley Arena Grosvad

Badplatsen Medley Arena Grosvad ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Gron, Rävudden

Badplatsen Gron, Rävudden ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Lotorpsån

Badplatsen Lotorpsån ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Bönern

Badplatsen Bönern ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…

Skiren

Badplatsen Skiren ligger i Finspång i Östergötlands län.
Läs mer…