Badplatsen Svartån, Timmeröbadet

Badplatsen Svartån, Timmeröbadet ligger i Boxholm i Östergötlands län.

Vattnet i Svartån, Timmeröbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,2°C uppmätt 2018-08-15.

Svartån, Timmeröbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 19°C
2018-08-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2018-08-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2018-08-15 19.2°C Tjänligt Ingen uppgift 28 50
2018-07-04 18.6°C Tjänligt Ingen uppgift 6 20
2018-06-13 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift 8 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Svartån, Timmeröbadet

Boxholms simhall

Badplatsen Boxholms simhall ligger i Boxholm i Östergötlands län.
Läs mer…

Sjögarpesjön

Badplatsen Sjögarpesjön ligger i Boxholm i Östergötlands län.
Läs mer…

Sommens badplats

Sommens badplats ligger i norra delen av sjön Sommen och i samhället Sommen drygt 10 km norr om Tranås tätort i norra Jönköpings län. Badplatsen består av ca 100 meter sandstrand och ca 100 meter stenbotten, Vid badet finns bryggor. Badplatsen utgör en del av sjön Sommen, som är 132 km2 stor. Kommun Tranås Län Jönköping Badvattenprofil för Sommens badplats Bygg- och miljönämnden Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i norra delen av sjön Sommen, Tranås Kommun. Det är kommunens näst största badplats med kanske 200-250 badande per dag. Badet ligger i en vik av sjön med totalt ca 200 meter strand där 100 meter är sandstrand och ca 100 meter är sten och dybotten. Stora gräsytor finns längs hela stranden. Badet är ganska långgrunt och djupet utanför bryggorna är max 1,5 m. Service Vid badplatsen finns toalett, omklädningsrum, bryggor, lekplats och beachvolleyplan. Intill badet finns en parkeringsplats. Längs hela stranden finns stora gräsytor. På gångavstånd finns en kombinerad pizzeria och kiosk/servicebutik. Intill badet finns camping och ett mindre konferenshotell. Kvalitet Sjön Sommen har god ekologisk status och uppnår inte god kemisk ytvattenstatus (klassning från 2009). Det har förekommit cerkalier, badklåda, men sedan campingplatsen anlagts och viss upprensning av stranden och området kring ett mindre konferenshotell skett, verkar problemet upphört. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 58.13960 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14.97670 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett förorenat område, klass 1 enligt MIFO-klassning, finns 400 norr om badplatsen. Risk för förorening av badplatsen är dock låg. Badvattenprofil för Sommens badplats Bygg- och miljönämnden Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och
Läs mer…

Rinnasjön

Badplatsen Rinnasjön ligger i Boxholm i Östergötlands län.
Läs mer…

Trehörnabadet

Badplatsen Trehörnabadet ligger i Ödeshög i Östergötlands län.
Läs mer…