Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Oknö, Stenskär

Badplats Oknö, Stenskär är ett havsbad i Mönsterås i Kalmar län.

Vattnet i Oknö, Stenskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-28.

Oknö, Stenskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 18.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-07-21 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 548 <10
2020-07-07 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-23 20.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-09 18.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Oknö, Stenskär

Hopptornet Oknö

Badplats Hopptornet Oknö ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö Grindstugan

Badplats Oknö Grindstugan ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö, Torpet

Badplats Oknö, Torpet ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö, Grindstugan

Badplats Oknö, Grindstugan ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Hopptornet, Oknö

Badplats Hopptornet, Oknö ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…