Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Oknö, Grindstugan

Badplats Oknö, Grindstugan är ett havsbad i Mönsterås i Kalmar län.

Vattnet i Oknö, Grindstugan är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-21.

Oknö, Grindstugan hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-21
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-21

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-21 20.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-07 20.0°C Tjänligt Nej 14 <10
2020-06-23 20.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-09 19.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Oknö, Grindstugan

Hopptornet, Oknö

Badplats Hopptornet, Oknö ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Hopptornet Oknö

Badplats Hopptornet Oknö ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö Grindstugan

Badplats Oknö Grindstugan ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö, Stenskär

Badplats Oknö, Stenskär ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…

Oknö, Torpet

Badplats Oknö, Torpet ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…