Badplats Simsjön Herrekvarn

Badplats Simsjön Herrekvarn är ett insjöbad i Skövde i Västra Götalands län.

Vattnet i Simsjön Herrekvarn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,6°C uppmätt 2020-07-20.

Simsjön Herrekvarn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 18.6°C Tjänligt Nej <7 <10
2020-07-07 16.2°C Tjänligt Nej <25 <10
2020-06-23 21.0°C Tjänligt Nej <63 <20
2020-06-08 15.7°C Tjänligt Nej <2 <10
2020-05-25 12.3°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
19.5°C  (2020-06-20)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Simsjön Herrekvarn

Simsjön Villeviken

Badplats Simsjön Villeviken ligger i Skövde i Västra Götalands län.
Läs mer…

Simsjön Stora Badviken

Simsjön är en relativt liten sjö, ca 0,55 Km2. Belägen vid sydvästra Billingen, ca 5 km från Skövde centrum. Sjön är Skövdes reservvattentäkt. Vid sjön finns tre naturbad, varav den ena betecknas som Stora Badviken. Denna vik utnyttjas medst frekvent. Runt sjön förekommer fritidsbebyggelser. Viss sprotfiske förekommer även i sjön.
Läs mer…

Sjötorpssjön

Badplats Sjötorpssjön ligger i Skövde i Västra Götalands län.
Läs mer…

Boulognersjön

Badplats Boulognersjön ligger i Skövde i Västra Götalands län.
Läs mer…

Karstorpssjön, Barnbadet

Badplats Karstorpssjön, Barnbadet ligger i Skövde i Västra Götalands län.
Läs mer…