Badplats Horred, L:a Horredsjön

Badplats Horred, L:a Horredsjön ligger i Mark i Västra Götalands län.

Vattnet i Horred, L:a Horredsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2013-08-13.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2013-08-13
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-13

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Horred, L:a Horredsjön

Gärdesjö

Badplats Gärdesjö ligger i Mark i Västra Götalands län.
Läs mer…

Navåsen

Badplats Navåsen ligger i Mark i Västra Götalands län.
Läs mer…

V:a Öresjön, Gångemad

Badplats V:a Öresjön, Gångemad ligger i Mark i Västra Götalands län.
Läs mer…

Oklången

Badvattnet Oklången är en liten strand i en insjö, belägen strax utanför samhället Kungsäter i kommunens östra del. Vattnet är ej registrerat som EU bad. Vattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitét enlig badvattendirektivet 2006/07/EG. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Oklången Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Platsen ligger i utkant av samhället Kungsäter. Sjön Oklången är en långsträckt större insjö. En liten sandstrand med flytbrygga utgör badplatsen. Antal badande < 100. Service Torrtoalett och begränsade parkeringsmöjligheter. Grillplats finns vid strandkant. Kvalitet De senaste två åren utmärkt kvalitét. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57,29849 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12,59460 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor Badvattenprofil för Oklången Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Oklången Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs Kommun Gatuförvaltningen Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88872 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs
Läs mer…

Mäsen Karl Gustav

Badvattnet Mäsen är liten strand i en insjö belägen i kommunens östra del. Vattnet är ej registrerat som EU bad, och har de senaste två åren fåttbedömningen utmärkt kvalitét enligt badvattendirektivet 2006/07/EG. Kommun Varberg Län Halland Badvattenprofil för Mäsen Karl Gustav Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Beskrivning Badplatsen Platsen ligger i samhället Karl-Gustav. Sjön Mäsen är en större insjö. Badplatsen utgörs av en mindre sandstrand med flytbrygga. Antalet badande < 100. Service Endast torrtoaletter. Begränsade parkeringmöjligheter. Vissa lekredskap, samt grillplats finns. En mindre omklädningsbyggnad likaså. Kvalitet De senaste två åren utmärkt kvalitét. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 57,24633 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12,55091 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor Badvattenprofil för Mäsen Karl Gustav Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Mäsen Karl Gustav Varbergs Kommun Miljö-hälsoskyddskontoret Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Varbergs Kommun Gatukontoret Adress Östra långgatan 24 43280 Varberg Besöksadress Som ovan Telefon 0340-88272 E-post liv.sonntag@kommunen.varberg.se Tillsynsmyndighet Namn Varbergs
Läs mer…