Badplats Mälaren, Kaananbadet V

Betyg: 3/5 (17 röster)

Badplatsen Mälaren, Kaananbadet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Kaananbadet är en relativt stor badplats vid Mälarens norra strand. Badet har två kontrollpunkter, Kaananbadet V och Kaananbadet Ö.

Kaananbadet V har de senaste två åren klassats som Utmärkt.Badplatsen ligger i Grimsta naturreservat vid Mälaren och nås via Kanaanvägen. Badplatsen består av två långgrunda sandstränder om 100 meter, två bryggor, hopptorn och stora öppna gräsytor.På badet finns en mobil badvaktspaviljong och utomhusdusch. Mobila torrklosetter finns på vardera stranden. Under sommaren har badet fritidsverksamhet, simskola och är bemannat med badvakter. Vidare finns beachvolleybollplan, bollplan, gungor och café. En minigolfbana ligger en bit bort längs med Kanaans väg.
Bad vid Mälaren som är uppdelade i två stränder med klippor emellan. Det finns brygga med hopptorn. Vattnet är tydligt avgränsat med flytbojar vid två nivåer. Barnvänligt med mycket skugga å stora gräsytor. Grillplats finns uppställt vid två ställen. Toalett finns uppställt i form av bajamajor utan vatten. Vatten finns att tillgå i kranar vid några ställen på stranden. Detta är en ren och mycket trevlig badplats.

Vattnet i Mälaren, Kaananbadet V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Mälaren-Rödstensfjärden bedöms 2009 ha God ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, då halterna för tritributyltennföreningar (TBT) överskrids.

Mälaren, Kaananbadet V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 9 20
2021-05-31 18.0°C Tjänligt Nej 9 20
2020-07-28 19.0°C Tjänligt Nej 5 20
2020-07-14 19.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-30 19.0°C Tjänligt Nej 15 <10
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-02 16.0°C Tjänligt Nej 36 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2018-06-01)
25°C  (2020-06-09)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Kaananbadet V

Mälaren, Kaananbadet Ö

Kaananbadet är en relativt stor badplats vid Mälarens norra strand. Badet har två kontrollpunkter, Kaananbadet V och Kaananbadet Ö. Kaananbadet Ö har de senaste två åren klassats som Bra.
Läs mer…

Mälaren, Maltesholmsbadet Ö

Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö. Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Maltesholmsbadet V

Maltesholmsbadet är ett relativt stort bad och ligger vid Mälarens norra strand. Badet har två kontollpunkter, Maltesholmsbadet V och Maltesholmsbadet Ö. Maltesholmsbadet V har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Vällingby sim- och idrottshall

Badplats Vällingby sim- och idrottshall ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Hässelby strandbad

Badplats Hässelby strandbad ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…