Badplats Fågelviken

Betyg: 2.0/5 (2 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 18.1°C
  • 2022-08-08

Badplats Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.

Senast uppmätta temperatur via satellit var 18,1°C uppmätt 2022-08-08.

Väderprognos från yr.no
00:00
cloudy
16°C
01:00
cloudy
14°C
02:00
cloudy
14°C
03:00
cloudy
13°C
04:00
cloudy
13°C
05:00
cloudy
13°C
UV-index
00:00
0
01:00
0
02:00
0
03:00
0
04:00
0
05:00
0
Fågelviken på kartan
Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Fågelviken

Per Olof Forsberg
Foto: Per Olof Forsberg @Flickr.
Per Olof Forsberg
Foto: Per Olof Forsberg @Flickr.
Har du en bra bild från Fågelviken?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Fågelviken

Inga recensioner av Fågelviken ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Höganäs

Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark
Foto: Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark CC BY-SA 2.0
Mölle, Ransvik Ransvik är ett klippbad som ligger inom Kullabergs naturreservar strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från ...
Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden
Foto: Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden CC BY-SA 2.0
Mölle, Solviken Solviken ligger utmed Öresund strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från brygga och stranden består av klapp...
Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark
Foto: Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark CC BY-SA 2.0
Viken, Gräsa brygga Badplatsen Viken, Gräsa brygga ligger i Höganäs i Skåne län.

Badplatser nära Fågelviken

Mölle, Fågelviken ⟼ 0.4 km bort
Badplats Mölle, Fågelviken ligger i Höganäs i Skåne län.
Mölle, Solviken ⟼ 1.6 km bort
Solviken ligger utmed Öresund strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från brygga och stranden består av klappersten. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 och 2012 bedömningen utmärkt kvalitet och 2010 och 2011 bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Mölle, Solviken Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Solviken ligger utmed Öresund strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Stranden består av klappersten, är 300 meter lång och begränsas av klippor i norr och söder. Botten består av sten och klippor.Djupet vid bryggans innersta badtrappa är omkring 1 meter. Service Toalett, badbrygga, lekplats, barnbassäng, avskilt dambad och dusch Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.28972 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.48119 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Utmärkt kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten, mynnar i dagvattenledning söder om badplatsen. hög relevans Dagvattenledning, mynnar strax söder om badplatsen. hög relevans Båttrafik, främst fritidsbåtar låg relevan
Mölle, Ransvik ⟼ 1.9 km bort
Ransvik är ett klippbad som ligger inom Kullabergs naturreservar strax norr om Mölle i Höganäs kommun. Bad sker från brygga och klippor. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 och 2012 bedömningen utmärkt och 2010 och 2011 bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet
Lerhamn, hamnpiren, ⟼ 2.7 km bort
Badplats Lerhamn, hamnpiren, ligger i Höganäs i Skåne län.
Tussans badplats ⟼ 4.5 km bort
Badplats Tussans badplats ligger i Höganäs i Skåne län.
Nyhamnsläge, bryggan ⟼ 5.1 km bort
Badplats Nyhamnsläge, bryggan ligger i Höganäs i Skåne län.
Arild, Kallbadhuset ⟼ 5.2 km bort
Badvattnet Arild, Kallbadhuset är belägen utmed skäldervikens kust i Skåne län där bad sker från klippor med badstege. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2010 och 2011 bedömningen bra kvalitet och 2012 utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Strandbaden ⟼ 6.3 km bort
Strandbaden är belägen mellan Nyhamnsläge och Höganäs utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. 2012 fick badvattnet klassingen bra kvalitet vid klassningen enligt badvattendirektivet. Badvattnet har 2010 och 2011 fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet. 2009 fick badvattnet klassningen dålig kvalitet enligt badvattendirektivet. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Strandbaden Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten mellan Nyhamnsläge och Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 700 meter lång sandstrand med inslag av sten. Botten består av sand och klippor med frekventa inslag av sten och block.Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen kusthed. Service Toaletter, lekplats och parkering. Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.226 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.539 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Tillfredställande kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten, b
Margreteberg ⟼ 7.6 km bort
Badplats Margreteberg ligger i Höganäs i Skåne län.
Höganäs, Margreteberg ⟼ 7.8 km bort
Margreteberg är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en 650 meter lång sandstrand. Badet är registrerat som sk. EU-bad av Höganäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen med provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet fick 2009 bedömningen utmärkt och 2010, 2011 bedömningen bra och 2012 tillfredställande badvattenkvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Kommun Höganäs Län Skåne Badvattenprofil för Höganäs, Margreteberg Höganäs kommun, Miljöavdelningen Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger längs Öresundskusten strax norr om Höganäs i Höganäs kommun. Badet har kapacitet för mer än 200 badande per dag. Badplatsen består av en 650 meter lång sandstrand med små inslag av sten. Ovanför stranden finns områden med gräsbevuxen strandhed. Badets botten består av sand. Service Parkering, grillplats och toalett Kvalitet Norra Öresunds kustvatten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt vattenvirektivet (2000/60/EG). Orsaken till den måttliga ekologiska statusen är näringsämnena som utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver uppnår Norra Öresunds kustvatten god kemisk status. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.21288 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.54187 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Dålig kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Bra kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Kommunal pumpstation för avloppsvatten. Bräddning mynnar via Margretebergsbäcken, strax norr om badplatsen. hög relevans Dagvattenledningar som mynnar via Margretebergsbäcken och via separat dagvattenledning samt norr om badplatse
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Höganäss kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.