Badplats Aldersjön

Betyg: 5/5 (7 röster)

Badplats Aldersjön ligger i Boden i Norrbottens län. Aldersjön är belägen i Norrbottens län och registrerat som sk EU-bad av Bodens kommun. Aldersjön ligger ca 5 km söder om Bodens centralort.

Det är en liten sjö, ca 5,56 ha. Det finns inga synliga in- eller utlopp till sjön varför den kan beskrivas som en kallkällsjö. Djupaste delen mitt i sjön är ca 8 meter. Badvattnet bedöms som utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger på den östra sidan av sjön. Den har en ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor. Ca 20-25 meter ut från stranden har djupet uppmätts till drygt 3 meter. Botten ner till 2-3 meters djup är mestadels sandig. Växtligheten i området runt sjön består till största delen av barrskog, främst tall.

Badplatsen är utrustad med tre bryggor, två omklädningsrum, två mobila torrtoaletter, två sopkärl. Vid badet finns även två grillplatser (grillringar) iordningsställda. Parkeringsplatser finns vid infarten till badplatsen.

Vattnet i Aldersjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,1°C uppmätt 2020-07-20.

Vattenkvalitet: Sjön saknar påverkan från externa utsläppskällor. Siktdjupet är stort.

Aldersjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2020-07-20
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-20

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-20 22.1°C Tjänligt Nej 8 <10
2020-07-06 18.1°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
14°C  (2018-06-02)
18°C  (2018-07-01)
10°C  (2018-07-13)
27°C  (2018-07-20)
24.5°C  (2018-07-21)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Bra 2018-07-20

Bra

H 2018-07-21

Utmärkt

Badplatser i närheten av Aldersjön

Nordpoolen

Badplats Nordpoolen ligger i Boden i Norrbottens län.
Läs mer…

Heden

Badplats Heden ligger i Boden i Norrbottens län.
Läs mer…

Vändträsk

Badplats Vändträsk ligger i Boden i Norrbottens län.
Läs mer…

Svartbjörnsbyn

Badplats Svartbjörnsbyn ligger i Boden i Norrbottens län.
Läs mer…

Unbyn

Badplats Unbyn ligger i Boden i Norrbottens län.
Läs mer…