Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sörfjärden

Badplats Sörfjärden är ett havsbad i Nordanstig i Gävleborgs län.

Vattnet i Sörfjärden är tjänligt.

Sörfjärden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: -°C
2020-07-13
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-13

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-13 - Tjänligt Ingen uppgift <1 <10
2020-06-22 16.5°C Tjänligt Ingen uppgift 3 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sörfjärden

Hårte

Badplats Hårte ligger i Nordanstig i Gävleborgs län.
Läs mer…

Norrfjärden

Badplats Norrfjärden ligger i Nordanstig i Gävleborgs län.
Läs mer…

Håckstabadet

Badplats Håckstabadet ligger i Nordanstig i Gävleborgs län.
Läs mer…

Gårdsjön

Badplats Gårdsjön ligger i Nordanstig i Gävleborgs län.
Läs mer…

Sörsjön

Badplats Sörsjön ligger i Nordanstig i Gävleborgs län.
Läs mer…