Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Storsand, Hölick

Badplats Storsand, Hölick är ett havsbad i Hudiksvall i Gävleborgs län.

Vattnet i Storsand, Hölick är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 13,0°C uppmätt 2020-07-23.

Storsand, Hölick hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 13°C
2020-07-23
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-23

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-23 13.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-07-23 14.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Storsand, Hölick

Östra havsbadet, Hölick

Badplats Östra havsbadet, Hölick ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.
Läs mer…

Långsjön, Idenor

Badplats Långsjön, Idenor ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.
Läs mer…

Malnbaden

Badplats Malnbaden ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.
Läs mer…

Gräsmaln

Badplats Gräsmaln ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.
Läs mer…

Iggesunds badhus

Badplats Iggesunds badhus ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.
Läs mer…