Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210610 - 20210616): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats främst i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-16

Cyanobakterier 2021-06-16
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hillevik

Badplats Hillevik är ett havsbad i Gävle i Gävleborgs län.

Vattnet i Hillevik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,1°C uppmätt 2020-07-16.

Hillevik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-16 19.1°C Tjänligt Blomning <3 <5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hillevik

Gammel-Anna

Badplats Gammel-Anna ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Bönaviken

Badplats Bönaviken ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Engesbergs camping

Badplats Engesbergs camping ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Konsumbadet-Brädviken

Badplats Konsumbadet-Brädviken ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…

Torsved -Testeboån

Badplats Torsved -Testeboån ligger i Gävle i Gävleborgs län.
Läs mer…