Badplats Stortjärn

Badplats Stortjärn ligger i Leksand i Dalarnas län.

Vattnet i Stortjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,7°C uppmätt 2013-07-24.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2013-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-24

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stortjärn

Siljan, Vikarbybadet

Badplats Siljan, Vikarbybadet ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Stiftsgården

Badplats Siljan, Stiftsgården ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Siljanscampen

Siljansbadet är kommunens största bad som sträcker sig från Helsingland i söder till Kyrkudden i norr. Strandområdet är vackert beläget utmed en 1,2 km lång sträcka av Rättviken. Den vegetation som finns i området utgör resterna av en tallhed som tidigare täckte centrala Rättvik. Även idag domineras vegetationen ett glest bestånd av ståtliga tallar. Badstranden är centralt belägen och avgränsas i öster av järnvägen och centrala Rättvik samt Enån i söder. Själva badstranden utgörs av finkornig sand liksom Siljans botten. Norr om långbryggan finns ett gräsbevuxet område avsett för dem som vill solbada. Delen från Helsingland till och med området norr om Långbryggan fungerar som park/friluftsbad. Norr därom utbreder sig ett campingområde i privat regi. Denna del av stranden nyttjas framförallt av campinggästerna. Allmänhetens tillträde tryggas genom en central gångpassage genom campingen.
Läs mer…

Rättvik

Badplats Rättvik ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…

Siljan, Siljansbadet

Badplats Siljan, Siljansbadet ligger i Rättvik i Dalarnas län.
Läs mer…